۴۰ درصد تخفیف استادکار ویژه همه خدمات

  • با وارد کردن این کد تخفیف استادکار از تخفیف ۴۰ درصدی برخوردار شوید.
  • این کد ویژه همه مشتریان بوده و محدودیتی از نظر نوع خدمات یا سفارش اول وجود ندارد.
  • سقف مبلغ تخفیف برای این کد ۳۰ هزار تومان است.
  • امکان سفارش انواع خدمات نقاشی ساختمان، بنایی، تعمیرات، نظافت منزل و… با این کد فراهم است.
  • برای کپی خودکار کد تخفیف و ورود به استاد کار روی دکمه«خرید کنید» کلیک کنید.

شناسه کوپن: 5062