جشنواره میلیاردی علی بابا در نوروز ۱۴۰۱

  • با شرکت در جشنواره نوروز علی بابا شانس شرعت در قرعه کشی میلیاردی را دریافت کنید.
  • در این جشنواره با انجام هر خرید از علی بابا یک امتیاز دریافت کرده و شانس شما برای قرعه کشی بیشتر خواهد شد.
  • یک میلیارد تومان برای نفر اول و ۲۰۰ میلیون جایزه به صورت اعتبار برای ۲۰ نفر بعدی در نظر گرفته شده است.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این جشنواره روی دکمه «خرید کنید» کلیک کنید.

شناسه کوپن: 5465