۵۰ درصد تخفیف بیمه موبایل و تبلت سامان

  • با وارد کردن این کد تخفیف بیمه سامان از اعتبار ۵۰ درصدی بیمه گوشی و تبلت برخوردار شوید.
  • به ازای هر یک میلیون تومان ارزش گوشی خود فقط ۲۵ هزار تومان برای بیمه موبایل پرداخت کنید.
  • محدودیتی از نظر خرید اول برای این کد وجود ندارد.
  • کافی است روی دکمه«خرید کنید» کلیک کنید تا کد تخفیف کپی شده و به صفحه محاسبه و خرید بیمه در سایت بیمه سامان وارد شوید.