تا ۲۵۰ هزار تومان تخفیف بیمیتو

تخفیف بیمه شخص ثالث برای بار اول 150 هزار تومن تخفیف بیمه بدنه برای بار اول 250 هزار تومن تخفیف بیمه مسافرتی یا موتورسیکلت برای بار اول ، 50 هزار تومن تخفیف بیمه درمان تکمیلی برای بار اول ، 20 هزار تومن تخفیف بیمه مسئولیت پزشکان برای بار اول 100 هزار تومن بیمه آتش‌سوزی برای بار اول ، 5 هزار تومن