کد تخفیف خرید اولین بیمه نامه در بیمیتو 150 هزار تومان بیمه شخص ثالث 250 هزار تومان تخفیف بیمه بدنه خودرو میزان مبلغ کوپن » 160 هزار تومان تخفیف بیمه کرونا 50000 تومان تخفیف صدور بیمه عمر، پس انداز و موتورسیکلت معتبر تا پایان شهریورماه