بیمیتو ۲۵۰ هزار تومان

کد تخفیف ۲۵۰ هزار تومانی بیمیتو اعتبار تا پایان سال با استفاده از کد تخفیف بیمیتو معرفی شده می توانید از ۲۵۰ هزار تومان تخفیف در خرید انواع بیمه بدنه بهره مند شوید. همچنین در صورت استفاده از این کد تخفیف در خرید بیمه شخص ثالث نیز می توانید از ۱۵۰ هزار تومان تخفیف بهره مند شوید. در خصوص خرید سایر بیمه نامه ها نیز مانند بیمه آتش سوزی، بیمه زلزله، بیمه موتور سیکلت، بیمه مسافرتی، بیمه درمان کرونا و… نیز با توجه به نوع بیمه از تخفیف های مختلفی از ۵،۰۰۰ تومان تا ۷۵،۰۰۰ تومان بهره مند شوید. برای استفاده از این کد تخفیف رو گزینه «ورود به سایت بیمیتو» کلیک کنید.